Děkujeme všem, kteří se prošli po Smetanově nábřeží a ukázali, že Nábřeží žije!

563513_440213659432480_1957234011_n

Ladíme Prahu: Nábřeží žije dál!

Společný pokus Magistrátu hl. m. Prahy, Útvaru rozvoje města (nyní Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy – IPR) a iniciativy Auto*Mat proměnit Smetanovo nábřeží v dočasnou pěší zónu završil pátým otevřením nábřeží pěším svou existenci. Akce s názvem Nábřeží žije! se v rámci projektu Ladíme Prahu stala vedle Blanky možná největším impulzem do debaty o budoucnosti využití veřejného prostoru v Praze.

Cílem projektu Nábřeží žije bylo vyvolat celopražskou diskuzi a nasbírat pro veřejné užití co největší množství dat ohledně fungování a správy města. Tyto cíle se nám povedlo splnit. To, jak bude Smetanovo nábřeží vypadat dál a jak bude využíváno závisí především na vašem zájmu, poptávce a ochotě pražské politické reprezentace. V případě zájmu o pořádání akcí obdobných akcím Nábřeží žije se prosím obracejte s žádostmi přímo na hlavního organizátora původních akcí – primátora (v roce 2013 Tomáše Hudečka) a na reprezentaci Prahy 1, jejíž (v roce 2013 do značné míry chybějící) angažmá a zájem jsou pro budoucnost Smetanova nábřeží a Malé Strany klíčové. IPR i Auto*Mat se nyní věnují množství jiné důležité práce. V roce 2013 ukázaly Pražanům potenciál Smetanova nábřeží, jejich posláním nicméně není opakovaně bojovat o možnost veřejně diskutovat a prezentovat možnosti pestrého společenského využití prostoru nábřeží. Tyto možnosti nyní zná v Praze každý a doufáme, že budou dobrou městskou správou podporovány a využívány i v budoucnu.

Zkušenost s takto intenzivním, neziskovým experimentem mnoha rozličných subjektů v Praze zatím nikdo neudělal. Každá ze zapojených stran získala během týdnů příprav a realizace akcí obrovské množství nových dat, poznatků a podnětů. Institut plánování a rozvoje používá získanou zpětnou vazbu od vás všech při aktualizaci Strategického plánu Hlavního města Prahy, projekt Nábřeží žije! byl silným podnětem při tvorbě schválené Koncepce pražských břehů i Manuálu tvorby veřejných prostranství. Iniciativa Auto*Mat zase zpracovala studii Zklidnění centra Prahy v kontextu otevření tunelu Blanka, kde provedla analýzu změn dopravní situace v závislosti na sobotních změnách režimu při akcích Nábřeží žije! a porovnala deset možných scénářů budoucnosti dopravy v centru Prahy po eventuálním otevření tunelu Blanka. Tato analýza byla následně poskytnuta všem zainteresovaným subjektům a prezentována na výboru dopravy MHMP, kde byla označena dokonce za nejlepší materiál k dopravě v centru Prahy, který kdy přítomní viděli.

S využitím těchto tisíců nových poznatků budeme pokračovat ve společném hledání těch nejlepších cest, jak trvale zlepšit podmínky pro život v centru Prahy, jak zklidnit automobilovým tranzitem zatížené břehy Vltavy, jak co nejlépe otevřít jedinečný potenciál Smetanova nábřeží a Malé Strany lidem, kteří tady žijí a chtějí žít. Pátou sobotou na Smetanově nábřeží tedy nic neskončilo. Proces Ladění Prahy je teprv na začátku.

Centrum Prahy je především místo pro život, brát jej primárně jako dopravní tepnu pro průjezd autem je čirá bezohlednost.

Už teď jsme ale dosáhli řady donedávna nemožných zlepšení. Jejich shrnutí najdete zde. Sobotní Nábřeží žije! přineslo celou řadu zážitků a nevšedních situací. V rámci vzniklé debaty se vyrojila celá řada kritických otázek, z nichž jsme vybrali ty nejčastější, na které odpovídáme zde. Vyrojilo se i několik nechápavých odmítavých reakcí lokálních politiků. Dovolili jsem si s nimi polemizovat z pozice lidí, kteří nejen že činnost druhých odsoudili, ale sami dění v Praze aktivně utvářejí. Naši polemiku s krajně pravicovými lokálními politiky najdete zde.

Podívejte se, jak Smetanovo nábřeží ožilo během soboty 5. října

 

Na příští jaro se chystá otevření tunelu Blanka. Buď se tunel otevře, zahltí sebe a své okolí auty, přičemž centrum zůstane zatížené projíždějícími auty jako nyní. Nebo se tunel otevře, ale zároveň dojde k omezení průjezdnosti centra pro tranzit. Vnitroměstský tranzit se přesune do Strahovského tunelu a Blanky a Malá Strana a Smetanovo nábřeží budou nově fungovat jako mnohem příjemnější, dopravně zklidněné oblasti s plnou dostupností pro místní, zásobování, obsluhu a další vybrané druhy dopravy.

 

Směrem k otevřené diskuzi a trvalému zlepšení podmínek

Po dlouhých letech se nám podařilo zpřístupnit unikátní prostor nábřeží prezentaci aktivit občanů, institucí a podniků působících v jeho okolí. Proběhla série diskuzí o situaci v centru Prahy a o tom, kudy by se rozvoj města měl ubírat. Došlo také k dosud nevídané obousměrné komunkaci mezi Útvarem rozvoje hlavního města (dnešním Instituem plánování a rozvoje, IPRem) a veřejností. Při přípravách, realizaci a vyhodnocování těchto akcí došlo na základě iniciativy od občanů k ojedinělé spolupráci celé řady složek státu, města, místních aktérů, občanských sdružení a jednotlivých obyvatel.
Pevně doufáme, že všechny pozitivní aspekty akcí Nábřeží žije povedou trvale k otevřené diskuzi a trvalému zlepšení podmínek pro život v centru Prahy.

1239437_612739162111604_617320976_n