V souvislosti s uzavřením Smetanova nábřeží se vynořuje mnoho otázek a domněnek, na ty nejčastější se zde snažíme odpovědět.

 

Je zřejmé, že uzavírka Smetanova nábřeží způsobí, že se řada řidičů snaží procpat přes Malou Stranu. Mysleli jste na to?

Samozřejmě. Akce Nábřeží žije jsou díky intenzivnímu vyjednávání organizátorů s jednotlivými složkami města historicky první akcí s uzavíráním Smetanova nábřeží, kdy není doporučená objízdná trasa vedena přes Malou Stranu, ale po Severojižní magistrále a Strahovským tunelem.

 

Nebude po zklidnění nábřeží přetížená trasa přes Malou Stranu tak, že nebude možné projet tam ani tramvají?

Probíhající testování ukazuje na eminentní společnou potřebu dlouhodobě řešit i zneprůjezdnění Malé Strany pro vnitroměstský tranzit. Optimální řešení je tedy zachovat průjezd Malou Stranou jen pro dopravní obsluhu. Na druhou stranu se může ukázat, že postačí třeba jen úprava cyklu křižovatek na Klárově a Vítězné, která se nyní netestuje. Dlouhodobé řešení, které by nevedlo k zavalení Malé Strany auty a zdržování veřejné dopravy, je možné v každém případě.
 

Nenastane po zklidnění nábřeží v centru dopravní kolaps?

Naše studie a zkušeností ze zahraničí ukazují, že pravděpodobnost vzniku dopravního kolapsu je při kvalitně připraveném a komunikovaném řešení velmi malá. Bezprostředně po realizaci větších opatření sice obvykle dochází k chaosu a nárůstu kolon, po několika dnech se ale situace zpravidla stabilizuje do stavu nové rovnováhy. Centrum má kromě toho dostatečně kapacitní objízdné trasy na to, aby ke kolapsu nedošlo.
 

Smetanovo nábřeží není kudy objet. Jak se to bude řešit?

Místní obsluha, zásobování, rezidenti a integrovaný záchranný system by při dlouhodobém řešení neměl být co se dostupnosti centra výrazněji omezen. Kapacitní sběrné komunikace (Strahovský tunel, Milady Horákové, Jiráskův most a další) pro vnitroměstský tranzit se nacházejí ve vzdálenosti 1-3 kilometrů od Smetanova nábřeží. Prodloužení u cest směřovaných mimo historické centrum je v řádu jednotek minut. Cesty, které by měly počátek i konec v historickém centru, jsou tak krátké, že často není žádoucí vykonávat je automobilem, v případě nutnosti jde o místní dopravu, která bude mít své možnosti.
 

Kam se poděje těch 25 000 aut?

Nepůjde o tak vysoký počet. Zhruba 1000 vozidel (taxi, zásobování, netranzitní místní obsluha) v oblasti zůstane. Zklidněním se automaticky zlepší podmínky pro vykonání cesty veřejnou dopravou, na kole nebo pěšky. Jako doprovodné opatření je navrženo mimo jiné posílení tramvajové linky 17, zlepšení obsluhy Starého Města minibusy a zlepšení dostupnosti záchytných parkovišť na okraji města. Díky těmto opatřením změní třetina řidičů způsob pohybu po městě. Zkušenosti se zklidňováním dále praví, že část cest původně vykonávaných autem se neuskuteční vůbec. Na okolní komunikace (především Blanku a Strahovský tunel) přibude odhadem 10-15 000 vozidel.
 

Neucpou se totálně uličky Starého Města?

Při současném omezení průjezdu přes Malou Stranu očekáváme celkový pokles automobilové dopravy v oblasti. Některé ulice (například Újezd) jsou už stejně tak přetížené, že jimi více aut neprojede a ke zhoršení situace na nich tak nedojde. Průjezd uličkami Starého Města je už dnes možný jen pro místní obsluhu a nebude pro tranzit atraktivní, stejně jako vzdálenější průjezdy přes Králodvorskou nebo Havlíčkovu ulici. Řidiči dají pravděpodobně přednost objízdným trasám.
 

Jak bude fungovat zásobování řady podniků na nábřeží?

Stejně jako na pěších zónách v centru – v určených hodinách. Zásobování bude předvídatelnější, pravidelnější, zásobovací vozidla nebudou muset nelegálně parkovat na chodníku.
 

Po téhle uzavírce už bude taxík v Praze naprosto nepoužitelný prostředek.

Taxi považujeme za součást veřejné dopravy. Navrhujeme, aby tyto vozy měly po nábřeží volný průjezd.
 

Nejdřív se musí dokončit Městský okruh, až pak jde zklidňovat centrum.

S tímto argumentem (že poté bude možné zklidnit dopravu v centru) se stavěl už Strahovský tunel – a nestalo se nic. Dopravní zklidňování není podmíněné vznikem nových komunikací, protože jeho cílem je naopak objem individuální dopravy snížit. Krom toho trvalé zklidnění nastane nejdříve se zprovozněním tunelu Blanka, který nabízí dostatečnou objízdnou kapacitu.
 

Návrh na zklidnění nábřeží omezuje svobodnou volbu dopravního prostředku…

V centrech měst nemůže automobilová doprava uspokojit požadavky všech. Automobily snižují hodnotu města pro ty, kdo se nemohou nebo nechtějí automobilem pohybovat a ve finále dokonce i pro ty, kdo auto sami používají. Provoz aut ve městě má mnoho negativních dopadů, jako jsou hluk a emise. Výhodnost používání automobilu ve městech by měla odpovídat tomu, jaké škody způsobují svým průjezdem a záborem prostoru. Proto musí nastoupit restrikce, které sníží počet aut v centru města na společensky a zdravotně přijatelnou úroveň.