Oživení Smetanova nábřeží je možné díky úsilí mnoha jednotlivců a institucí. Zde najdete kontakt na hlavní organizátory.

Magistrát hlavního města Prahy

Rada hlavního města Prahy potvrdila, že chce, aby se Praha vydala cestou západních metropolí. Potvrdila záměr Útvaru rozvoje hlavního města Prahy (ÚRM) na pořádání pěti kulturních sobot Nábřeží žije! na Smetanově nábřeží.

Tereza Králová (tisková mluvčí MHMP)

tel.: +420 734 685 692

mail: tereza.kralova@praha.eu

Útvar rozvoje hlavního města Prahy (ÚRM)

Útvar rozvoje hlavního města Prahy je příspěvková organizace zřizovaná Prahou, jejímž úkolem je příprava a zpracování strategických, urbanistických a územně rozvojových dokumentů hl. m. Prahy. Zapojením veřejnosti do debat během akcí Nábřeží žije chce ÚRM rozšířit spektrum podkladových dat pro tvorbu nového Strategického plánu Prahy.

Adam Švejda (komunikace)

tel.: +420 603 524 310

mail: svejda@urm.praha.eu

Lucie Stejskalová (koordinace veřejných debat pro Strategický plán a prezentace ÚRMu)

tel.: +420 739 773 655

mail: lucieste@gmail.com

Auto*Mat

Iniciativa Auto*Mat se věnuje problematice veřejného prostoru a udržitelného života ve městě. Usiluje o přeměnu Smetanova nábřeží na pěší zónu.

Vít Masare (komunikace)

tel.: +420 607 786 013

mail: vit.masare@auto-mat.cz

Iva Pohanková (koordinace)

tel.: +420 777 152 406

mail: iva.pohankova@auto-mat.cz

Jolana Mokrá (kulturní program)

tel.: +420 604 622 632

mail: mokra.jolana@gmail.com